Sodelavci Opus Dei

Sodelavci so posamezniki, ki pomagajo Opus Dei na različne načine: s svojo molitvijo, s svojim denarjem, s svojim delom in časom … Sv. Jožefmarija jih je spodbujal, naj tudi od drugih zahtevajo, da zastavijo svoje ime za Kristusa.