Molitev k Tomásu in Paquiti

Molitev za zasebno pobožnost

Bog Oče, ki si z milostjo napolnil svoja služabnika Paquito in Tomása, da bi krščansko živela svoj zakon ter svoje poklicne in družbene obveznosti, pošlji nam moč ljubezni, da bomo znali v svetu širiti veličino zakonske zvestobe in svetosti. Milostno poveličaj svoja služabnika in po njunem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.