Molitev k Montse

Molitev za zasebno pobožnost

Gospod, ki si svoji služabnici Montse podelil milost vedre in vesele predanosti tvoji sveti volji, v življenju čudovite preprostosti sredi sveta; daj, da bi ti jaz znal z ljubeznijo izročati vse svoje vsakodnevne dejavnosti ter jih spreminjati v krščansko služenje drugim. Milostno poveličaj svojo služabnico in po njenem posredovanju usliši mojo prošnjo ... (izrazite prošnjo). Amen

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

Prenesi podobico v PDF formatu