Video: Priesterwijding in Rome

Impressie van de plechtigheden van afgelopen zaterdag in Rome. Achtendertig gelovigen van het Opus Dei ontvingen de priesterwijding uit handen van de prelaat (duur: 1,5 minuten).

Video's over het Opus Dei