Aantal artikelen: 2

Diversiteit

De rijkdom van het goddelijk kindschap.

Van het Opus Dei

Vrijheid en geweten (II): Laat elke reiziger zijn eigen weg bewandelen

Het Opus Dei heeft uitsluitend geestelijke en apostolische doelstellingen. In professionele, sociale, politieke, economische, enz. aangelegenheden denken en handelen haar leden in volledige vrijheid en met persoonlijke verantwoordelijkheid, waarbij zij de richtlijnen van het leergezag van de Kerk in leerstellige en morele aspecten volgen. En het daaruit voortvloeiende pluralisme wordt niet alleen gerespecteerd, maar ook geliefd en gewaardeerd.