Aantal artikelen: 125

Brief van de prelaat (december 2016)

In de brief van december schrijft mgr. Echevarría over de Advent: "Het risico bestaat dat de drukte om ons heen ons bijna zonder dat wij het beseffen in verwarring brengt en dat wij daardoor uit het oog verliezen dat de Heer heel dichtbij is".

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (november 2016)

Met het oog op de naderende sluiting van het Jaar van Barmhartigheid moedigt de prelaat ons aan om "persoonlijk de barmhartigheid van God aan te nemen en zo de anderen aan te nemen: leeft gericht op hen".

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (oktober 2016)

"Het is voortdurend tijd om ons als een waaier te openen om meer mensen te dienen, ook degenen die het christelijk leven niet kennen, of geen geloof hebben, of het gewoonlijk niet beleven", zegt de prelaat in zijn brief, ter gelegenheid van 2 oktober, het begin van een nieuw jaar in de geschiedenis van het Opus Dei.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (september 2016)

Mgr. Javier Echevarría beschouwt in deze brief het kruis. Hij wijst erop dat het vergezellen van zieken en ouderen die lijden een van de werken van barmhartigheid is waarmee we eer geven aan God.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (augustus 2016)

"Maria, onze Moeder, nodigt ons uit om met vreugde en totale edelmoedigheid te strijden om aan Gods oproep te beantwoorden", zegt de prelaat in zijn brief van augustus. Daarnaast staat hij in deze brief stil bij een van de geestelijke werken van barmhartigheid, namelijk het geduldig verdragen van andermans gebreken".

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (juli 2016)

"Het identiteitsbewijs van de christen is de vreugde." In zijn brief van juli citeert de prelaat deze woorden van paus Franciscus. Daarnaast spoort hij ons aan om van de geestelijke werken van barmhartigheid vooral "troost de bedroefden," in praktijk te brengen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (juni 2016)

De heilige Jozefmaria zei altijd dat een van de overheersende hartstochten die ons gedrag moeten leiden erin bestaat de onderrichtingen van Jezus Christus te verspreiden. De prelaat brengt dat in deze brief naar voren.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (mei 2016)

"Nu begint de mariale maand bij uitstek en we kunnen proberen de devotie tot Maria tot het middelpunt van deze dagen te maken."

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (april 2016)

"De beledigingen vergeven is in zekere zin het meest goddelijke dat mensen kunnen doen". Dit zegt de prelaat in zijn brief van april die hij geheel wijdt aan het thema vergeving.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (maart 2016)

De prelaat schrijft in zijn maandelijkse brief over de geestelijke werken van barmhartigheid en in het bijzonder over het doorgeven van de vrede.

Pastorale brieven en berichten