Number of articles: 11

Een Christelijk gezin

De heilige Jozefmaria herinnerde zich met dankbaarheid hoe zijn ouders hem stap voor stap lieten kennismaken met het christelijke leven.

Biografische teksten