Pastorale brieven

Brief van de prelaat (1 november 2019)

De heilige Jozefmaria benadrukte dat het belangrijkste apostolaat in het Werk dat van vriendschap en vertrouwen is. In deze brief brengt de prelaat enkele aspecten van het onderricht van de stichter over dit onderwerp in herinnering.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

1. In de eerste lange brief die ik jullie schreef, waarin de conclusies van het Algemeen Congres werden weergegeven, zei ik dat “de huidige omstandigheden van de evangelisatie maken het, zo mogelijk, nog noodzakelijker om prioriteit te geven aan het persoonlijke contact, aan dit relationele aspect dat het middelpunt is van het apostolaat, zoals de heilige Jozefmaria het in de evangelieverslagen ...