Pastorale brieven

Brief van de prelaat (5 februari 2020)

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vrouwelijke afdeling van het Opus Dei, dringt mgr. Ocáriz er bij ons op aan God vurig te danken voor dit geschenk aan het Werk en aan de Kerk

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Elk jaar is 14 februari in het Werk een dag waarop wij de Heer nog meer dan gewoonlijk onze dankbaarheid tonen, omdat wij de stichtingsdata van 1930 en 1943 gedenken. Dit jaar vieren we het in het bijzonder, want het is de negentigste verjaardag van de dag waarop de heilige Jozefmaria zag dat God ook vrouwen riep voor de zending die ...