Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (9 januari 2019)

Mgr. Fernando Ocáriz moedigt aan om dit nieuwe jaar te benutten om het verlangen te hernieuwen om God te horen, die in de dagelijkse omstandigheden tot ons spreekt.

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Een jaar dat begint is een nieuwe gelegenheid – “een nieuw jaar, een nieuwe strijd", zoals de heilige Jozefmaria zei – om met een hernieuwd verlangen God te horen die in de dagelijkse omstandigheden tot ons spreekt, om te zuiveren wat onze blik vertroebelt en het moeilijk maakt Jezus te zien. Laten we proberen te wandelen innovitate sensus (Rom 12,2), met ...