Aantal artikelen: 127

Brief van de prelaat (mei 2007)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de gelovigen van het Opus Dei. Met deze alinea’s nodigt de prelaat uit intensiever om te gaan met de Maagd Maria in de maand mei, en om het gezin te verdedigen en met zorg te omringen.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (april 2007)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de leden van het Opus Dei. In april staat de prelaat stil bij de gebeurtenissen die we vieren in de Goede Week en nodigt uit om te gaan met Jezus Christus, de mens geworden God.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de Prelaat (maart 2007)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de leden van het Opus Dei. Naar aanleiding van de Vastentijd nodigt de prelaat elk persoonlijk uit om “daar waar nodig de koers bij te stellen, zoals een vliegtuig of boot doet om zijn doel te bereiken”.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (februari 2007)

De prelaat nodigt uit de wil van God te aanvaarden, ook als ons dat moeite kost: “Deze eisen edelmoedig aan te nemen, misschien na een eerste moment van weerstand of verwarring, is de zekere weg om Jezus van nabij te volgen.”

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (januari 2007)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de gelovigen van het Opus Dei. Het centrale thema is de vrede. De prelaat vraagt: Wat voor vreugde geven wij de zielen? Kunnen wij beweren dat wij van ze houden?

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (december 2006)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de gelovigen van het Opus Dei. De prelaat spreekt hierin over de Advent, “tijd van vreugde en hoop”.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (november 2006)

Brief van Mgr. Javier Echevarría aan de gelovigen van het Opus Dei. De prelaat schrijft hierin onder andere over de gemeenschap van de heiligen.

Pastorale brieven en berichten