Köszönöm, Szent Josemaría!

A munkáért való kilencedet imádkozva és Szent Josemaría közbenjárását kérve számos ember talált munkát az elmúlt hónapokban. Íme, néhány személyes beszámoló.

Manapság sokan vannak, akiknek nincs állásuk és emiatt nehezen tudják eltartani a családjukat. Szent Josemaría, a hétköznapok szentje, ahogyan II. János Pál nevezte őt, hatékony közbenjáró Istennél mind az álláskeresők, mind azok számára, akik tökéletesíteni szeretnék munkájukat, hogy Istennek felajánlva megszenteljék azt.

Az elmúlt hónapokban világszerte több ezren kérték Szent Josemaría közbenjárását e szándékokért a munkáért való kilencedet imádkozva.

Íme, néhány beszámoló a kieszközölt kegyelmekről.

Josemaría lesz a bérmanevem

2009 novemberében elvesztettem az állásomat. Hallottam már Josemaría Escriváról, és ellátogattam a róla szóló honlapra, hogy még többet megtudjak róla. Ott megtaláltam a közbenjárását kérő imát, valamint a munkáért való kilenced szövegét, amelyek szinte napi imámmá váltak. Kinyomtattam őket, és elhatároztam, hogy fóliával is bevonom őket, hogy a gyakori használat ne tegyen bennük kárt. Három és fél hónapon keresztül imádkoztam jó munkahelyért. Ezalatt egyre jobban kezdtem értékelni azt a lehetőséget, hogy bármely hétköznapi tevékenységünkkel örömet szerezhetünk Istennek. Mindennap hálát adok ezért, hiszen teljesült az „A” jelű imaszándék (Munkát találni): jó állást kaptam egy jól működő, biztos cégnél. Hálából életem hátralevő részét a „B” jelű imaszándéknak szentelem (Jól dolgozni). Megtanultam, hogy a korábbiaktól eltérően ne tekintsem magától értetődőnek sem az életemet, sem embertársaimat, sem Istent.

Elkezdtem a katolikus hitről szóló órákra járni, és hamarosan – ha Isten is úgy akarja – Húsvéttól teljes közösségben leszek az Egyházzal. Hálás vagyok Josemaría Escrivá segítségéért, amellyel a hit felé vezető úton támogatott, és az ő nevét választottam bérmanevemnek is.

J.P., Egyesült Államok

2010. március 15.

A kilenced reményt adott

Elvégeztem a munkáért való kilencedet, és örömmel számolhatok be arról, hogy egy egyetem humán erőforrás részlegén dolgozom. Habár nem keresek sokat, az állás mindenképpen ugródeszka a karrierem következő szakasza szempontjából, és sokat tanulok. Folyamatosan imádkoztam a kilencedet, amíg munkanélküli voltam, és az ima mindig reménnyel töltött el. A testvéremért is imádkoztam, akinek szintén nem volt állása. Ő tegnap kezdett az új munkahelyén. Istennek legyen hála!

Egyesült Államok

2010. február 2.

Áldja meg a Mindenható Isten Szent Josemaría Escrivát

Biológiatanár vagyok egy zambiai középiskolában, és az interneten olvastam a kilencedről. 2009 januárjában levettek a fizetési listáról, mert lejárt a szerződésem a zambiai kormánnyal, ugyanis kongói állampolgárként élek Zambiában. Kitartóan imádkoztam a szerződésem meghosszabbításáért, amely nem volt egyszerű, ugyanis soha egyetlen külföldi állampolgárságú tanárnak sem hosszabbították meg a szerződését. Én Szűz Máriához, valamint az interneten olvasott kilenced révén Szent Josemaríához folyamodtam. Márciusban végeztem el a kilencedet, és 2010 áprilisában megjött a levél arról, hogy elfogadták a kérelmemet és három évre meghosszabbították a szerződésemet. Köszönet az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, aki a Szűzanya és Szent Josemaría Escrivá közbenjárására meghallgatta az imámat.

A. K. K., Zambia

2010. május 7.

Egy afrikai Oslóban

2009. november végén a munkahelyemen közölték velem és öt másik munkatársammal, hogy december 14-ével felmondanak nekünk. A hír tulajdonképpen örömmel és megkönnyebbüléssel töltött el, mivel az egész év nagyon nehéz volt számomra: csaknem folyamatos kihívásokkal és a keresztény hitem elleni támadásokkal kellett szembenéznem, amelyek a munkatársaim részéről értek. Isten segítségével és az Opus Dei Oslóban élő nőtagjai által szervezett esti lelkigyakorlatoknak köszönhetően azonban mindezt sikerült nyugodtan elviselnem. Megtanultam az életemet Istennek átadni, mosolyogni, és más állástalan sorstársaimat is bátorítottam, hogy még sok minden vár rájuk az életben.

Egy éjjel, amikor még munkanélküli voltam, felkerestem az Opus Dei honlapját, és elolvastam az emberek tanúságtételét arról, hogy Szent Josemaría Escrivá miként segített nekik a munkájukban. Lenyűgözött a sok levél. Azon gondolkodtam, hogy vajon velem is megtörténhetne-e ez a csoda. Josemaría arcát néztem a képernyőn, és megkérdeztem tőle, hogy segítene-e nekem is, habár nem is ismer. Elmondtam neki, hogy egy Ugandából származó, de Norvégiában élő afrikai lány vagyok, és hogy nagyon különböző a hátterem, mint az övé. Úgy döntöttem, hogy teszek egy próbát: kinyomtattam a Josemaríához szóló kilencedet az új állásért és a munkában való tökéletesedésért.

A következő kilenc napban imádkoztam a kilencedet és szentmisén vettem részt. Az imádság alatt az arcát szemléltem a kilenced imakártyáján, és ő a szemüvegén át nézve rám mosolyával viszonozta a pillantásomat.

A kilenced utolsó napján felhívott ugyanaz a munkáltató, aki korábban elbocsátott. Azt mondta, hogy január közepén visszatérhetek a korábbi helyemre. Megdöbbentem, és nevetésben törtem ki. Meglehetősen zavarban voltam. Csodálkoztam, hogy Isten miért a régi helyemre vezet vissza, ahelyett, hogy újat mutatna. Elhatároztam, hogy a kezébe helyezem az életem, és követem az akaratát, hiszen bizonyára megvan a rejtett terve velem. Köszönöm Szent Josemaríának és a Szűzanyának, hogy közbenjártak értem.

Angelline Birungi Kroken, Oslo – Norvégia

2010. február 4.

A kilenced első napja

Az interneten olvastam a munkáért való kilencedet, és el is kezdtem imádkozni. Abban a percben, hogy a legelső napon elmondtam az ima szavait, telefonhívást kaptam, amelyben állásinterjúra hívtak. Két héttel később munkába álltam. Korábban még sohasem hallottam Szent Josemaríáról. Nagyon hálás vagyok neki.

Paula N., Brazília

2010. május 5.

Istennek semmi sem lehetetlen

Nem akarok tanúságot tenni, csak kérem Szent Josemaría Escrivá közbenjárását – aki annyira szerette a munkát és olyan sokat beszélt annak fontosságáról –, hogy járjon közbe Istennél azért a 4 és fél millió munkahelyért, amelyre Spanyolországban szükség van. A munkanélküliség oly sok küzdelmet, nélkülözést, éhséget, szomorúságot, magányt, betegséget és egyéb fájdalmat eredményez.

Szent Josemaría, kérünk, segíts, mert Spanyolországban nagyon el vagyunk keseredve. Akiknek van állásuk, azoknak bizonytalan vagy rossz a munkahelyük, és emberek millióinak még ez sem jut: sem fizetés, sem egyéb. 2010 nyarára történjen gyökeres változás, hiszen Isten számára semmi sem lehetetlen, Ő mindenható.

Isten jó. Ő alkotta a világegyetemet, amelyet mi soha nem tudtunk volna elképzelni sem, és amelynek csak apró töredékét ismerhetjük meg. Ő képes tehát létrehozni a munkahelyeket, amelyekre szükségünk van. Imádkozom azért, hogy Szent Josemaría Escrivá terjessze ezt a kérést Isten elé, aki oly jó és türelmes. Köszönöm szépen!

A., Spanyolország

2010. március 19.

Az utóbbi hónapokban kieszközölt kegyelmekről további beszámolók olvashatók a https://www.josemariaescriva.info/article/readers-write címen.