“Maria, Mestra de donació sense límits”

La Verge Santa Maria, Mestra de donació sense límits. ―Te'n recordes?: amb lloança adreçada a Ella, afirma Jesucrist: «el qui compleix la Voluntat del meu Pare, aquest ―aquesta― és la meva mare!...». Demana-li a aquesta Mare bona que en la teva ànima adquireixi força ―força d'amor i d'allibera­ment― la seva resposta de generositat exemplar: ecce ancilla Domini! ―heus aquí l'esclava del Senyor. (Solc, 33)

Vols pensar jo també el faig, el meu examen si mantens immutable i ferma la teva elecció de Vida? Si en sentir aquesta veu de Déu, amabilíssima, que t’estimula a la santedat, respons lliurement que sí? Tornem a girar l’esguard al nostre Jesús, quan parlava a la gent per les ciutats i els camps de Palestina. No pretén d’imposar-se. Si vols ésser perfecte... diu al jove ric. Aquell xicot rebutjà la insinuació, i l’Evangeli diu que abiit tristis, que se’n va anar entristit. Per això algun cop l’he anomenat l’au trista: va perdre l’alegria perquè es va negar a lliurar la seva llibertat a Déu.

Considereu ara el moment sublim en què l’arcàngel sant Gabriel anuncia a santa Maria el designi de l’Altíssim. La nostra Mare escolta, i pregunta per tal d’entendre millor què li demana el Senyor; en acabat, surt la resposta ferma: fiat! (Lc I, 38.) -que es faci en mi segons la vostra paraula!-, el fruit de la millor llibertat: la de decidir-se per Déu. (Amics de Déu, 24-25)

Rebre missatges per correu electrònic

email