“He conversat amb Ell?”

És possible que t'espanti aquesta parau­la: meditació. ―Et recorda llibres de tapes negres i velles, soroll de sospirs o de resos que són com cantilenes rutinàries... Però això no és meditació. Meditar és considerar, contemplar que Déu és el teu Pare, i tu, el seu fill, necessitat d'ajuda; i en acabat donar-li gràcies per allò que ja t'ha conce­dit i per tot el que et donarà. (Solc, 661)

Per al teu examen diari: ¿he deixat pas­sar alguna hora, sense parlar amb el meu Pare Déu?... ¿He conversat amb Ell, amb amor de fill? ―Pots! (Solc, 657)

L'únic mitjà per conèixer Jesús: tractar-lo! En Ell trobaràs sempre un Pare, un Amic, un Conseller i un Col·laborador per a totes les activitats nobles de la teva vida quoti­diana...

―I, amb el tracte, s'engendrarà l'Amor. (Solc, 662)

«Queda't amb nosaltres, que s'ha fet fosc...» Va ser eficaç l'oració de Cleofàs i el seu company.

―¡Quina pena, si tu i jo no sabéssim «aturar» Jesús que passa!, ¡quin dolor, si no li demanem que es quedi! (Solc, 671)

Rebre missatges per correu electrònic

email