“A l’Evangeli, com un personatge més”

Tant de bo que el teu endreçament i la teva conversa fossin tals que tothom, veient-te o sentint com parles, pogués dir: aquest llegeix la vida de Jesucrist. (Camí, 2).

Quan obris el Sant Evangeli, pensa que el que s'hi narra obres i dites de Crist no solament has de saber-ho, sinó que has de viure-ho. Tot, cada punt relatat, s'ha recollit, detall a detall, a fi que ho encarnis en les circums­tàncies concretes de la teva existència.

El Senyor ens ha cridat als catòlics per tal que el seguim de la vora i, en aquell Text Sant, hi trobes la Vida de Jesús; però, a més, hi has de trobar la teva pròpia vida.

Aprendràs a preguntar tu també, com l'Apóstol, ple d'amor: «Senyor, què vols que jo faci?...» La Voluntat de Déu!, sents en la teva ànima de manera terminant.

Doncs, agafa l'Evangeli cada dia, i llegeix-lo i viu-lo com a norma concreta. Així han procedit els sants. (Forja, 754)

Per acostar-se al Senyor mitjançant les pàgines del Sant Evangeli, recomano sempre que us esforceu a ficar-vos a l’escena de tal manera, que hi participeu com un personatge més. Així jo ho sé de tantes ànimes normals i corrents que ho viuen, us abstraureu com Maria, pendent de les paraules de Jesús o bé, com Marta, us atrevireu a manifestar-li sincerament les vostres inquietuds, fins i tot les mes petites. (Amics de Déu, 222)

Rebre missatges per correu electrònic

email