Misses d'acció de gràcies a Catalunya per la beatificació de Guadalupe

Amb motiu de la beatificació de Guadalupe Ortiz de Landázuri el dissabte 18 de maig, se celebraran a Catalunya, misses d'acció de gràcies.

Sabadell
Parròquia de Sant Fèlix
Dijous 23 de maig a les 20:00 h

Barcelona
Església de Santa Maria de Montalegre
Divendres 24 de maig a les 18:30 h

Tarragona
Sant Francesc d'Assís
Dijous 30 de maig a les 19:30 h

Lleida
Església de Sant Llorenç
Dijous 6 de juny a les 20:00 h

Girona
Parròquia de Sant Josep
Divendres 7 de juny a les 20:00 h