Pregar a la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri

Per demanar gràcies a Déu a través de la intercessió de la beata Guadalupe Ortiz de Landázuri pot pregar la següent oració.

Déu Pare, concediu-me per intercessió de la beata Guadalupe, que sàpiga fer com ella el treball ordinari amb amor, i encomanar la fe i l'alegria a totes les persones que m'envolten perquè moltes més us coneguin i us estimin. Digneu-vos atorgar la canonització de la beata Guadalupe, i concediu-me per la seva intercessió el favor que us demano... (demaneu). Amén.

Parenostre, avemaria i glòria.

Descarrega l'estampa en format PDF