Guadalupe: emprenedora

La Guadalupe va ser una de les primeres dones de l'Opus Dei. Tot estava per fer. No hi havia experiències en què recolzar-se. A més, en aquells anys, el paper de la dona en la societat era molt limitat. En aquest escenari comença a dirigir Zurbarán: la primera residència femenina universitària de l'Opus Dei al món. Com calia fer-ho? La Guadalupe no ho sabia, però s'hi va posar amb empenta.

Notícies