Apostolat de la confessió

En aquest vídeo, Mons. Álvaro del Portillo assegura que la confessió és el major bé, el major regal, que un pot fer als seus amics.

Vídeos d'Álvaro del Portillo