Què ofereix?

Una ajuda en la vocació sacerdotal

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als seus socis i als clergues que participen de les seves activitats uns mitjans espirituals per sostenir i donar suport a la vida interior, la formació doctrinal i pastoral i la unió fraterna entre els sacerdots.

Els socis i cooperadors

Qui demana l'admissió a la Societat Sacerdotal de la Santa Creu ho fa a causa del profund convenciment de saber-se cridat per Déu a cercar la santedat enmig del món segons l'esperit de l'Opus Dei.

​Requisits i incorporació

Poden demanar l'admissió com a agregats o supernumeraris de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu els preveres (i els diaques que declarin expressament la seva intenció d'arribar al presbiterat) incardinats en diferents diòcesis.