Msgr. Fernando Ocáriz — življenjepis
Msgr. Fernando Ocáriz

Prelatovo pismo (14. februar 2018)

“Bodimo Mu hvaležni, saj vse to prihaja od Njega.” Prelat se spominja svojega potovanja v Brazilijo in zgodb o izročitvi, ki odsevajo iz obeh obletnic na ta dan, ko se letos začenja tudi postni čas.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Pišem vam na kratko, s še vedno živimi spomini na dni v Braziliji, kjer sem se znova lahko dotaknil vitalnosti Cerkve in Dela. Pri mojih srečanjih s številnimi ljudmi, družinami in z mnogimi mladimi je izstopalo veselje in želja po delu za Boga. Bodimo Mu hvaležni, saj vse to prihaja od Njega.

Ta občutek hvaležnosti stopa v ospredje zlasti danes, saj mineva ...

Zakaj prelata Opus Dei kličemo “oče”?

V tem članku so predstavljeni nekateri teološko-duhovni vidiki o prelatu kot očetu. V nekem drugem, povezanem prispevku pa so opisane prelatu lastne pristojnosti in njegova jurisdikcija.

Kaj je osebna prelatura?

Kaj je osebna prelatura?

Osebna prelatura je del katoliške Cerkve, v smislu, da jo sestavljajo določeni verniki in ima hierarhično strukturo s prelatom, ki je njen vodja in počelo edinosti, ter duhovniki in diakoni, ki z njim sodelujejo.