Nedavna pisma

Prelatovo pismo (9. januar 2018)

»Kot dediščino vam želim zapustiti ljubezen do svobode in dobro voljo,« je zapisal sv. Jožefmarija. V sozvočju z njegovim naukom nas prelatovo pismo vabi k hvaležnosti za to dediščino in k premišljevanju o daru svobode.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

1. V preteklih mesecih sem skladno s smernicami splošnega kongresa pogosto govoril o svobodi. Sedaj bi želel, da se na teh straneh spomnimo na nekatere poteze tega velikega božjega darú, pri čemer sledimo nauku svetega Jožefmarija, ki je bil vse življenje zaljubljen v svobodo. »Ne bom se naveličal ponavljati, otroci moji,« je nekoč zapisal, »da je ena izmed najočitnejših značilnosti duhá Opus ...

Prelatovo pismo (december 2016)

Prelatovo pismo (december 2016)

“Obstaja nevarnost,” pravi msgr. Echevarría, “da nas vrvež okoli nas, ne da bi se tega zavedali, potisne v raztresenost: da bi ne mislili več na to, da je Gospod zelo blizu.” Prelatovo pismo za mesec december.