Uslišane prošnje

V snežni nevihti

V snežni nevihti

Moji starši so vedno, vsak dan molili zame in za mojo družino. So starši 7 otrok, imajo 32 vnukov in 7 pravnukov. Od nekega starega prijatelja so prejeli podobico [don Álvara] in tisti dan, ko so začeli moliti, se je zgodil čudež.

Ker mu je tako všeč

Ker mu je tako všeč

Z možem imava čudovito družino z 8 otroki in vedno sva jih skušala vzgajati v veri in v ljubezni do Boga.