Od koga je odvisen prelat Opus Dei? Kdo ga imenuje?

Prelat Opus Dei in sama prelatura sta odvisna – tako kot druga cerkvena območja – od svetega sedeža, oziroma od papeža in od organa, ki mu pomaga pri zadevah v zvezi s škofijami in prelaturami, t. j. od Kongregacije za škofe.

Pogosta vprašanja o osebnih prelaturah
Opus Dei - Od koga je odvisen prelat Opus Dei? Kdo ga imenuje?

Prelata Opus Dei imenuje papež po zaključenem postopku določanja te osebe, ki je predviden v statutu prelature; ta zahteva udeležbo vernikov prelature, da bi se izrekli o tem, kateri duhovnik bi bil najprimernejši.

Papež more nato poklicati prelata k prejemu škofovskega posvečenja, ki sicer ni potrebno, je pa zelo primerno njegovemu hierarhičnemu poslanstvu pastirja. Tako je bilo v primeru prvih dveh prelatov, msgr. Álvara del Portilla in msgr. Javierja Echevarría.