Od kdaj obstajajo v Cerkvi osebne prelature?

Čeprav so že prej obstajale podobne hierarhične strukture osebnega tipa (kot na primer vojaški vikariati), je oblika osebne prelature sad apostolske pobude Drugega vatikanskega koncila, ki jo je kasneje sprejel sedanji Zakonik cerkvenega prava. Kot prva je bila postavljena prelatura Opus Dei, in sicer z apostolsko konstitucijo Ut sit Janeza Pavla II., 28. novembra 1982.

Pogosta vprašanja o osebnih prelaturah
Opus Dei - Od kdaj obstajajo v Cerkvi osebne prelature?