Archív

Je 891 výsledkov
Rodinné leto na Slovensku

Rodinné leto na Slovensku

Andrej hovorí v tomto článku ako to všetko začalo pred niekoľkými rokmi, keď sa celá jeho rodina zúčastnila rodinného tábora, na ktorý ho pozvali ich priatelia.

Osobné svedectvá
Príprava na slúženie inak

Príprava na slúženie inak

Dňa 3. Marca 2018 budú traja veriaci z Opus Dei vysvätení za diakonov, biskupom Klausom Küngom, z diecézy St. Pölten, v Rakúsku. Obrad sa bude konať v kostole sv. Josemaríu v Ríme, o 10:30. Biskup Klaus Küng udelí diakonát trom veriacim z Opus Dei túto sobotu, 3. marca, v Ríme. Na rozdiel od kňazských vysviacok, tento obrad nebude vysielaný cez internet.

O Opus Dei
Aktivity Opus Dei

Aktivity Opus Dei

Ako Opus Dei pomáha svojím veriacim a tým ktorí sa zúčastňujú aktivít pre rast v ich kresťanskom živote? (slovenské titulky)

home
Bol to pre mňa skutočný zázrak

Bol to pre mňa skutočný zázrak

Svätý Josemaría sa narodil 9. januára 1902. Reverend Charles Muturi, kenský anglikánsky biskup hovorí, že nedávno sa mu stal skutočný zázrak na príhovor sv. Josemaríu.

home
Autori našich vlastných životov

Autori našich vlastných životov

Nová séria článkov s úvahami, ako rozvíjať silnú kresťanskú osobnosť. Sv. Ján Pavol II. povedal, že „všetkým mužom a ženám je zverená úloha tvoriť vlastný život,“ vytvoriť majstrovské dielo.

Iné čnosti
List preláta (9. januára 2018)

List preláta (9. januára 2018)

"V ľudskej sfére," povedal svätý Josemaría, "chcem vás nechať ako dedičstvo moju lásku k slobode a dobrý humor." Prelát ponúka svoje úvahy o význame kresťanskej slobody.

List Preláta
23 januára: prvé výročie zvolenia a vymenovania za Preláta

23 januára: prvé výročie zvolenia a vymenovania za Preláta

"V tento deň môjho prvého výročia zvolenia za Preláta Opus Dei na vás všetkých veľmi myslím z Brazílie a zároveň sa cítim byť sprevádzaný vašou modlitbou. Zverujem Panne Márii z Aparecida vaše radosti, starosti a iniciatívy v službe dušiam a spoločnosti". Fernando

Od Preláta
Montse ako vzor pre mladých ľudí

Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred nadchádzajúcou biskupskou synodou na tému «Mladí, viera a rozlišovanie povolania», bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste webovej stránky synody, ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

home