H JozefmariaDagelijkse teksten

“Met volhardend gebed”

Vader, zei je me, ik maak veel vergissingen en fouten. Dat weet ik wel, heb ik je geantwoord, maar Onze Lieve Heer weet het ook en Hij houdt er rekening mee. Hij vraagt je alleen de nederigheid om het toe te geven, en de inzet om je te beteren, zodat je Hem steeds beter kunt dienen: met meer innerlijk leven, met volhardend gebed, met vroomheid en met behulp van de geschikte middelen om je werk te heiligen. (De Smidse, 379)

Allereerst het inwendig leven. Er zijn nog zo weinig mensen die begrijpen wat dat is! Als ze horen spreken over inwendig leven, denken ze aan een duistere tempel of de bedompte sfeer die in sommige sacristieën hangt. Al een kwart eeuw zeg ik, dat het zo niet is. Ik spreek over het inwendig leven van gewone christenen die men meestal midden op straat ontmoet, in de vrije natuur, en die op straat, op het werk, in het gezin, in hun vrije tijd de hele dag letten op wat Jezus Christus van hen wil. Wat is dat anders dan een ononderbroken leven van gebed? Hebt u de noodzaak er niet van ingezien, dat u een mens van gebed moest zijn, dank zij een dialoog met God die u tenslotte vergoddelijkt? Dat is het christelijk geloof zoals mensen van gebed het altijd begrepen hebben: Hij wordt God, die hetzelfde wil als God (H. Clemens van Alexandrië, Paedagogus 3, 1, 1, 5 [PG 8, 556]), schrijft Clemens van Alexandrië.

In het begin zal het moeite kosten. Men moet zich inspannen om zich tot de Heer te wenden, om Hem te bedanken voor zijn vaderlijke goedheid, ieder ogenblik. Maar langzamerhand wordt de liefde tot God tastbaar, ofschoon het geen kwestie van gevoel is. Het is alsof er een stempel wordt gedrukt op onze ziel. Christus volgt ons als een verliefde: Zie, Ik sta aan de deur en klop (Apok. 3, 20). (Als Christus nu langs komt, 8).