H JozefmariaDagelijkse teksten

“Christus leeft in zijn Kerk”

Verlevendig je geloof. - Christus is niet een figuur die voorbijgegaan is, geen herinnering die tot het verleden behoort. Hij leeft! Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula! Jezus Christus gisteren en vandaag en altijd!, zegt de heilige Paulus. (De Weg, 584)

Christus leeft in zijn Kerk. “Ik zeg u de waarheid: het is goed voor u dat Ik heenga. Want als Ik niet heenga, dan komt de Trooster niet bij u. Als Ik echter heenga, dan zal Ik Hem u zenden" (Joh. 16, 7). Dat was het plan van God: door zijn dood aan het Kruis gaf Christus ons de Geest van de Waarheid, de Geest van het Leven. Christus leeft voort in zijn Kerk, in haar sacramenten, in haar liturgie, in haar verkondiging, in al haar doen en laten.

Vooral blijft Christus onder ons tegenwoordig in de heilige eucharistie, waar Hij zich elke dag aan ons wil geven. Daarom is de heilige Mis het centrum en de wortel van het christelijk leven. In iedere Mis is altijd Christus in zijn totaliteit aanwezig, Hoofd en Lichaam. Per Ipsum, et cum Ipso, et in Ipso. Want Christus is de weg, de middelaar. In Hem vinden wij alles, zonder Hem blijft ons leven leeg. In Christus, en door Hem onderwezen, durven wij zeggen - audemus dicere - Pater noster, onze Vader. Wij durven de Heer van hemel en aarde Vader te noemen.

De tegenwoordigheid van de levende Christus in de heilige Hostie is onderpand, oorsprong en voltooiing van zijn tegenwoordigheid in de wereld. (Als Christus nu langs komt, 102)