H JozefmariaDagelijkse teksten

“Alles is reeds in Christus gegeven”

Jij die midden in de wereld leeft en een van de vele staatsburgers bent, in contact met mensen die van zichzelf zeggen dat ze goed zijn of slecht - Jij moet, omdat je christen bent, voortdurend verlangen de mensen de blijdschap te geven die je zelf geniet. (De Voor, 321)

Als wij om ons heen kijken en het verloop van de geschiedenis van de mensheid beschouwen, zien wij heel wat vooruitgang. De wetenschap heeft de mens een helder bewustzijn van zijn macht gegeven. De techniek beheerst de natuur beter dan in vroegere tijden en laat de mensheid dromen van een hogere cultuur, een grotere welvaart en een sterkere eenheid.

Sommigen willen misschien een genuanceerder beeld. Waarschijnlijk vinden zij dat de mensen tegenwoordig, meer nog dan vroeger, te lijden hebben van onrecht en oorlog. Zij hebben geen ongelijk. Maar boven deze gedachten uitstijgend herinner ik er liever aan, dat in de religieuze dimensie de mens mens blijft en God God. Hier is het toppunt van de vooruitgang reeds bereikt: Christus, Alfa en Omega: begin en einde (Apok. 21, 6).

In het geestelijk leven is er dus geen nieuwe, toekomstige tijd meer. Alles is reeds in Christus gegeven, die stierf en verrees en leeft en voor altijd blijft. Maar het is nodig zich met Hem in geloof te verenigen en zijn leven in ons te laten blijken, opdat men kan zeggen dat iedere christen niet slechts alter Christus is, maar ipse Christus, Christus zelf! (Als Christus nu langs komt, 104)