Zaligverklaring Álvaro del Portillo op 27 september in Madrid

Mgr. Álvaro del Portillo, opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato. Plechtigheden rondom de zaligverklaring vinden zowel in Madrid als Rome plaats.

Zaligverklaring Don Álvaro
Opus Dei - Zaligverklaring Álvaro del Portillo op 27 september in Madrid Mgr. Álvaro del Portillo.

Nadat paus Franciscus het wonder goedkeurde en dit werd gepubliceerd in het decreet van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen van 5 juli 2013, heeft de Heilige Stoel op 21 januari bepaald dat bisschop Álvaro del Portillo op zaterdag 27 september 2014 in Madrid, zijn geboortestad,  wordt zaligverklaard. Hiermee gaat de Heilige Vader in op een verzoek van de prelaat van het Opus Dei, Mgr. Javier Echevarría.

De ceremonie zal worden geleid door de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, kardinaal Angelo Amato. Verwacht wordt dat mensen van over de hele wereld hierbij aanwezig zullen zijn. De  volgende dag, op 28 september, zal mgr. Javier Echevarría een Mis van dankzegging opdragen.

Don Álvaro in Madrid en Rome

De levensloop van Álvaro del Portillo, door veel mensen "don Álvaro" genoemd, is nauw verbonden met de steden Rome en Madrid. Hij werd in Madrid geboren op 11 maart 1914 en groeide daar op in een gezin van 7 kinderen. In 1935 ontmoette hij de heilige Jozefmaria Escrivá en een paar maanden later besloot hij lid te worden van het Opus Dei. Op 25 juni 1944 ontving hij in Madrid de priesterwijding, nadat hij de studie civiel ingenieur en de kerkelijke studie had afgerond. Hij was er werkzaam als priester totdat hij in 1946 naar Rome verhuisde. In 1975 volgde hij Jozefmaria Escrivá op en hij was tot 1994 prelaat van het Opus Dei. Op 28 juni 2012 werd hij door paus Benedictus XVI  eerbiedwaardig verklaard. Op 5 juli 2013 tekende paus Franciscus een decreet van de Congregatie voor de Heilig- en Zaligsprekingsprocessen waarin de wonderbaarlijke genezing van een  Chileense  jongen op voorspraak van de Eerbiedwaardige Álvaro del Portillo wordt erkend.

Scenario van zaligverklaring

Zoals bekend, dient een zaligverklaring te worden geleid door een vertegenwoordiger van de Heilige Vader, meestal de prefect van de congregatie, en wordt gekozen voor de stad die als de meest geschikte wordt beschouwd. De voorkeur ging aanvankelijk uit naar centrale locaties in Rome, anders dan het Sint Pietersplein dat voorbehouden is aan de Heilige Vader voor een heiligverklaring. Aangezien een groot aantal belangstellenden wordt verwacht, bleek een plaats in het centrum van de stad niet haalbaar. De tweede optie, de ceremonie in Madrid te organiseren, bleek geschikt en wenselijk. Het is de geboorteplaats van de toekomstige zalige, en bovendien de plaats waar in 2014 de honderdste verjaardag van zijn geboorte gevierd zou worden. Deze optie zou het voor veel mensen uit het land van herkomst van don Álvaro vergemakkelijken om deel te nemen, gezien de economische crisis die het voor velen moeilijk zou kunnen maken een reis te ondernemen om de plechtigheden bij te wonen.

Er worden voorbereidingen getroffen voor diverse evenementen rondom de zaligverklaring waaronder een bezoek aan de kathedraal van la Almudena (Madrid), een Mis van dankzegging in een van de Romeinse basilieken en de mogelijkheid om de audiëntie met paus Franciscus bij te wonen.

Allen één (Harambee)

Don Álvaro zegent een vrouw en haar zoontje.

Zowel in Rome als in Madrid worden projecten gepromoot van Harambee Afrika International, voor financiering van vier medische en educatieve projecten in sub-Sahara Afrika, ontstaan door de impuls van mgr. Álvaro del Portillo, als prelaat van het Opus Dei.

In het bijzonder wordt gevraagd om de volgende projecten te steunen: de start van een moeder en kind centrum in het Niger Ziekenhuis (Enugu, Nigeria), de uitbreiding en verbetering van de faciliteiten en drie medische diensten van een opleiding voor verpleegkundigen in het Monkole Hospital Center (Kinshasa, Congo), de ontwikkeling van een programma voor bestrijding van ondervoeding bij kinderen door het Landelijk Centrum Ilomba (in Bingerville, Ivoorkust). Een vierde project is om beurzen voor Afrikaanse seminaristen te verkrijgen aan de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis, een instelling opgericht in Rome door mgr. Álvaro del Portillo.

Don Álvaro ontvangt de zegen van paus Paulus VI.