Wat betekent het werk heiligen?

Veel gestelde vragen

Dat betekent werken naar de bedoeling van Christus: zorgvuldig en met inzet; rechtvaardig en in overeenstemming met de wet; uit liefde tot God en met het doel om anderen te dienen. Op deze wijze heiligt men de wereld van binnenuit en brengt men de boodschap van het evangelie in praktijk in alles wat men doet. Ieder soort werk kan geheiligd worden, of dat nu onopvallend of eenvoudig is, of dat het in het oog springt. Voor God telt niet het menselijke succes, maar de liefde waarmee men werkt.