Verkiezing nieuwe prelaat start 23 januari

Het verkiezingscongres voor de nieuwe prelaat van het Opus Dei start op 23 januari in Rome.

Van het Opus Dei
Opus Dei - Verkiezing nieuwe prelaat start 23 januari Paus Franciscus: “Het hart van de Goede Herder is niet louter het hart dat medelijden met ons heeft, maar het is de Barmhartigheid zelf.” (3 juni 2016)

Mgr. Fernando Ocáriz, auxiliair-vicaris van de prelatuur van het Opus Dei, heeft 23 januari 2017 als datum voor de aanvang van het verkiezingscongres voor de nieuwe prelaat vastgesteld. Bisschop Javier Echevarría, de vorige prelaat, overleed op 12 december in het ziekenhuis Campus Bio-Medico in Rome.

Bij de verkiezing van de nieuwe prelaat zijn zowel vrouwen als mannen betrokken. De verkiezing van de nieuwe prelaat wordt door de paus bevestigd.

Alleen een priester kan als prelaat gekozen worden. Hij moet ten minste veertig jaar oud zijn, lid zijn van het verkiezingscongres, ten minste tien jaar ingelijfd in de prelatuur en ten minste vijf jaar priester.

De statuten van de prelatuur omschrijven de verschillende menselijke, spirituele en juridische kwaliteiten die de prelaat dient te bezitten om deze verantwoordelijke taak goed te kunnen vervullen. Dezelfde criteria als voor de verkiezing van een bisschop zijn van toepassing: hij moet de deugd van naastenliefde beleven, vroom zijn, liefde hebben voor de Kerk en het Leergezag en trouw zijn aan de geest van het Opus Dei. Hij moet beschikken over een hoogstaande culturele vorming, zowel op kerkelijk als burgerlijk vlak, en over de noodzakelijke eigenschappen voor goed pastoraal leiderschap.

De gelovigen van het Opus Dei die aan het verkiezingscongres deelnemen (op dit moment ongeveer 150) zijn priesters en leken die ten minste 32 jaar oud zijn en ten minste negen jaar tot de prelatuur behoren. Zij zijn gekozen uit de gelovigen van de prelatuur uit de verschillende landen waar het Opus Dei haar pastorale werk verricht.

Het verkiezingscongres begint 21 januari met een plenaire bijeenkomst van de raad voor de vrouwelijke leden van de prelatuur, de Centrale Assessorie, bestaande uit mensen van twintig verschillende nationaliteiten. Elk van hen dient een lijst in met de namen van priesters die zij als meest geschikt voor de positie van prelaat zien. De leden van het verkiezingscongres nemen deze suggesties in beschouwing bij het vervolg van de verkiezing.

Nadat de verkiezing heeft plaatsgevonden en de gekozen persoon de verkiezing heeft geaccepteerd, zal hij of een plaatsvervanger de Heilige Vader om goedkeuring vragen, want het is de paus die de prelaat van het Opus Dei benoemt. In de tussenliggende periode ligt de leiding van de prelatuur bij de auxiliair-vicaris Fernando Ocáriz.