Jongeren uit de hele wereld naar Madrid!

Wil je de Wereldjongerendagen meemaken? Maak een keuze uit verschillende reizen die georganiseerd worden door scholierenclubs en studentenhuizen.

Van het Opus Dei

Hymne 'Firmes en la Fe' (Standvastig in Geloof) (pop soul)

Hymne 'Firmes en la Fe' (Standvastig in Geloof) (ensemble)

Wat zijn de WJD?

Al 25 jaar komen honderdduizenden jongeren uit de hele wereld op uitnodiging van de paus samen voor het grootste jongerenevenement ter wereld: de Wereldjongerendagen (WJD). Van 16-21 augustus 2011 worden de WJD in Madrid gehouden en naar verwachting komen er twee miljoen jongeren. Het wordt een bijzondere ervaring: de reis, internationale contacten, een wake in de openlucht, een eucharistieviering met paus Benedictus XVI. Er is ruimte voor geloof en verdieping, ontspanning en solidariteit, cultuur en gezelligheid.

Verschillende scholierenclubs en studentenhuizen in Nederland hebben reizen georganiseerd:

- Jongens : busreis (10 tot 22 augustus)

- Meisjes : busreis (11 tot 24 augustus) of per vliegtuig (15 tot 21 augustus)

Thema WJD

“In Hem geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof dat men u geleerd heeft". Dit citaat uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen is het thema van de WJD. Het citaat gaat over onze relatie met Jezus Christus. De meeste mensen gaan dan ook naar de WJD om Jezus te zoeken en dichter bij Hem te komen.

Waarom zou je meegaan met deze reis?

Deze reis is voor jonge actieve mensen:

- Het is een katholiek evenement waarbij iedereen welkom is.

- Er is tijd om het geloof beter te leren kennen en daar met jongeren over te discussiëren.

- Je hebt volop de mogelijkheid om je talenkennis te verbeteren.

Keywords voor deze reis: vriendschap, solidariteit, verdieping, sport, nieuwe uitdagingen, leiderschap, Mexican wave, stories, deep joy, feesten, zon, festivals.

Wie gaan er mee?

"De wereld heeft behoefte aan het getuigenis van vrije, moedige, jonge mensen die tegen de stroom in durven te gaan en met vuur en enthousiasme hun persoonlijke geloof in God, verkondigen" (paus Benedictus XVI)

Om mee te gaan op onze reis hoef je niet per sé gelovig te zijn. Als een van je vrienden gaat, en je wilt mee op vakantie, dan is dat prima. Je moet je alleen wel bewust zijn dat dit geen zon-zee-strandvakantie is. Het is een wereldbijeenkomst van gelovige jongeren die je niet snel zult vergeten.

Als je mee wilt, is het belangrijk dat je begrijpt dat veel jongeren deelnemen aan de WJD met als doel om dichter bij Christus te komen. Dat betekent dat we naast gezelligheid, mooie dingen zien en sporten ook tijd zullen maken voor gebed, de Heilige Mis en voordrachten over het geloof. Deze laatste activiteiten zijn niet verplicht, maar het is wel belangrijk om je reisgenoten (ook je eigen vrienden) de ruimte te geven om daaraan mee te doen.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de reis zullen we op verschillende plaatsen in kleine groepjes bij elkaar komen. Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar alvast beter te leren kennen en bekend te raken met het thema van de reis.

Op deze avonden zal over levensvragen gesproken worden, op een manier die aansluit bij de interesse van de deelnemers. De inhoud van de voorbereiding kan per plaats verschillen. Vraag je contactpersoon hoe het er bij jou in de buurt voor staat.

Wil je een sfeerindruk?

- De officiële website van de WJD: www.madrid11.com

- Zie de trailer op www.worldyouthday.com

- Jongkatholiek.nl

- WJD Madrid 2011 op Facebook

- WJD Madrid 2011 op Twitter

- WJD Madrid 2011 op Youtube De vormingsactiviteiten zijn toevertrouwd aan de Prelatuur van het Opus Dei.