Is het Opus Dei zowel voor mannen als voor vrouwen bedoeld?

Veel gestelde vragen

Mannen en vrouwen bezitten dezelfde waardigheid van kinderen van God. Iedereen is uit hoofde van het doopsel geroepen om heilig te worden. De vrouwen en mannen van de Prelatuur beleven dezelfde geest, ontplooien vergelijkbare initiatieven, werken in alle eerlijke beroepen en proberen het werk en gezinsleven te heiligen. De lekengelovigen van het Opus Dei, vrouwen en mannen, oefenen binnen de Prelatuur dezelfde bestuurs- en vormingstaken uit.