Harambee: Samen voor Afrika

Sinds de oprichting van het solidariteitsproject Harambee zijn 28 projecten in Afrika uitgevoerd. Voor de komende vijf jaar heeft Harambee zich voorgenomen vijf onderwijsprojecten te steunen, waarvoor uw hulp wordt gevraagd.

Sociale initiatieven

Op 6 oktober 2002 is het solidariteitsproject Harambee van start gegaan. Aanleiding was de dankbaarheid voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá met anderen te delen. Harambee werd in het leven geroepen “opdat er elke dag minder armen zijn, minder analfabeten, minder zielen zonder geloof en hoop, minder oorlogen, minder onzekerheden en opdat er meer liefde en vrede is" (heilige Jozefmaria Escrivá).

Harambee richt zich ondermeer op het stimuleren en promoten van onderwijs- en ontwikkelingsprojecten ten zuiden van de Sahara. Een essentieel en altijd aanwezig element in elk project is de vorming, niet alleen in de zin van informatieoverdracht, maar ook training voor toekomstgericht denken. Dergelijke projecten worden uitgevoerd door Afrikaanse organisaties die op kundige wijze de ontplooiing van de persoon stimuleren. Bij de kennisoverdracht wordt het lokale cultuurgoed gerespecteerd. Hierbij dient de plaatselijke situatie als vertrekpunt om een ontwikkelingsproces op gang te zetten met duurzame effecten.

“Wij, Afrikaanse vrouwen, zijn onmisbaar en toch krijgen we vaak, al te vaak, minder kansen

Een ander aspect van Harambee is het promoten van communicatie over Afrika met oog voor de rijkdom en de complexiteit van de Afrikaanse cultuur. Elk initiatief op het gebied van de communicatie wil inzicht geven in de Afrikaanse problematiek en aandacht schenken aan de uitdagingen, de successen en aan de vele voorbeelden van inzet van Afrikanen die met moed en vastberadenheid werken aan de vooruitgang van hun continent. De Strathmore University in Nairobi (Kenia) ondersteund de projecten. Dr. Florence Oloo, vice-rector van deze universiteit: “We zijn nog de manier aan het zoeken, waarop we aan de volgende generaties over kunnen brengen wat het betekent authentiek Afrikaan te zijn". De activiteiten op het gebied van de communicatie richten zich op jongeren en volwassenen om hen bewust te maken van de positieve aspecten van de Afrikaanse cultuur, en de solidariteit met Afrika te bevorderen.

50.000 docenten in Kenia en hulp aan Afrikaanse vrouwen

“We geven de voorkeur aan Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Daarom hechten we grote waarde aan organisaties zoals Harambee, die onze eigenheid respecteren en het verlangen om zelf hoofdrolspelers te zijn in onze ontwikkeling stimuleren."

Harambee kent op dit moment vijf onderwijsprojecten in vijf verschillende landen van sub-Sahara Afrika: opleiding van docenten (Kenia, D.R. Kongo, Soedan), vakopleiding voor vrouwen (Kameroen), vorming van jonge verpleegkundigen (Mozambique).

Een docent opleiden betekent een definitieve stap vooruit zetten in het onderwijs aan 50 Afrikaanse kinderen. Het programma voor de verbetering van onderwijskwaliteit, TEP (Teacher Enhacement Program), veronderstelt dat jaarlijks gewerkt wordt aan het opleiden van 17.000 leerkrachten van scholen uit heel Afrika voor basis en middelbaar onderwijs. In de loop van het drie jaar durende project moeten zo'n 50.000 docenten zijn opgeleid (kosten US$ 2.000.000), waarvan uiteindelijk ongeveer twee miljoen kinderen uit Nairobi en de meest afgelegen provincies van het land kunnen profiteren. Het project wordt uitgevoerd onder supervisie van de Strathmore University in Nairobi.

De Afrikaanse vrouw helpen betekent heel Afrika helpen. De hoop van Afrika is gericht op de vrouw. Heel vaak is zij de kostwinnaar in het gezin. Zij zet zich volledig in om haar kinderen een betere toekomst te geven. De projecten van Harambee dragen bijna altijd bij aan een betere maatschappelijke en sociale positie van de Afrikaanse vrouw. In Kameroen start een vakopleiding en integrale vorming voor jonge vrouwen die aan de marge van de samenleving staan, een initiatief van de Vereniging voor ontwikkeling van de vrouw (APF; kosten: € 30.000)

Meer informatie

Sinds de oprichting van het solidariteitsproject Harambee in 2002 zijn er 28 projecten in 14 verschillende landen van sub Sahara Afrika uitgevoerd. Mocht u ook een financiële bijdrage willen geven dan kunt u uw gift overmaken naar bankrekening 4056562, ten name van SI Ontwikkelingsprojecten, Amsterdam, onder vermelding van Harambee. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie: www.harambee-africa.org. Contact: [email protected]