​"Grote gezinnen hoop voor wereld ontluisterd door egoïsme"

Op zondag 28 december, het feest van de Heilige Familie, ontmoette paus Franciscus 7.000 mensen die behoren tot een Italiaanse organisatie van grote gezinnen.

Van de paus
Opus Dei - ​"Grote gezinnen hoop voor wereld ontluisterd door egoïsme"

Paus Franciscus zei dat "in een wereld die vaak ontluisterd wordt door egoïsme, een groot gezin een rolmodel is voor solidariteit en delen en dit ten goede komt aan de gehele maatschappij." De paus merkte dit op bij een bijeenkomst van ongeveer 7.000 mensen behorend tot een Italiaanse organisatie van grote gezinnen.

Terwijl paus Franciscus tot de gezinnen en hun kinderen sprak, zei hij blij te zijn hen te ontmoeten en dat het duidelijk was dat zij "het gezin en het leven lief hebben". "Elk van jullie kinderen," sprak hij, "is gewild door God" en het verbaast ons "wat een groot wonder een kind is." Een kind verandert je leven. Hij benadrukte ook de belangrijke rol van de grootouders, door te zeggen dat zij niet alleen praktische ondersteuning kunnen bieden, maar bovenal kunnen zij de ouders helpen hun kinderen het geloof door te geven.

De paus vervolgde door er bij politici en lokale overheden op aan te dringen grote gezinnen meer te helpen en merkte op dat die hulp er niet altijd is. Hij besloot zijn toespraak met een speciaal gebed voor de gezinnen die zijn getroffen door de economische crisis, waar vader of moeder of de jongeren werkloos zijn, evenals alle gezinnen die worstelen met eenzaamheid en verdeeldheid. "En blijft alstublieft voor mij bidden," zo besloot de paus, "omdat ik in zekere zin voor jullie allen een grootvader ben."