Malda prašant pal. Alvaro del Portillo užtarimo

Malda prašant pal. Alvaro del Portillo (1914-1994 m.), pirmojo šv. Chosemarijos įpėdinio Opus Dei priešakyje, užtarimo

Papildomai
Opus Dei - Malda prašant pal. Alvaro del Portillo užtarimo

Malda prašant pal. Alvaro užtarimo (PDF).

Dieve, gailestingasis Tėve, Tu palaimintajam vyskupui Alvarui suteikei malonę, su Mergelės Marijos pagalba, būti pavyzdingu ganytoju Bažnyčios tarnyboje ir šv. Chosemarijos, Opus Dei steigėjo, ištikimiausiu sūnumi ir įpėdiniu. Padėk ir man išmokti ištikimai atsiliepti į krikščioniškojo pašaukimo reikalavimus, visas savo gyvenimo akimirkas ir aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir tarnauti Kristaus Karalystei. Leisk, kad palaimintasis Alvaras būtų paskelbtas šventuoju, ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų... Sveika, Marija... Garbė Dievui - Tėvui...