Kristlik elu

Jeesuse pale

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi kiri (8. juuni 2018)

Koolituse, mida Opus Dei pakkub, eesmärk on aidata noori selles, et nad "oleksid – praegu ja kogu oma elu – kristlikuks juuretiseks oma perekondades, tööl, ning sellel inimelu üüratul väljal keset maailma".

Mu armsad: hoidku Jumal mu poegi ja tütreid!

Peatne noorte ja nende kutsumuse äratundmise teemaline piiskoppide sinod paneb mind teile neid ridu kirjutama, et teid kutsuda uuendama oma pühendumist püha Raafaeli tööle. Nagu püha Josemaría tavatses öelda, peaks see apostellik töö olema meie kõigi „silmateraks“, kuna noorte kristlik koolitus on ja peab alati olema Kiriku ning seega ka Opus Dei apostellikuks prioriteediks.

Ite et vos in vineam meam. Ka sina ...