Jeesuse pale

Jeesus Kristus
Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes...

Kristlik elu

Jeesuse pale

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (10. mai 2018)

Mai kuus prelaat kutsub alati usaldusega Neitsi Maarja emalikku eestkostet paluma

Alustasime seda maikuud, kuud, mis on eriliselt pühendatud Neitsi Maarjale, tänu ja rõõmutundega Jumala, meie Issanda poole selle eest, et kuu viiendal päeval ordineeriti prelatuurile 31 uut preestrit.

Pöördugem Maarja, Preestrite Ema poole, et palvetada kogu maailma preestrite eest. Palvetagem, et nad võtaksid vastu ja hoiaksid preesterluse kingitust tänuliku armastusega, ustavate Jumala ja hingede teenijatena.

Neitsi Maarja on ka kõigi usklike Ema. 21. mail tähistame me esmakordselt Neitsi Maarja, Kiriku ...