Jeesuse pale

Jeesus Kristus
Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes...

Kristlik elu

Jeesuse pale

Jeesuse pale

„Et ma otsiksin Sinu palet, et ma võiksin õppida seda leidma ja teistele näitama. Et ma võiksin teada, kuidas leida Sind oma elu tavalistes sündmustes.”

Kõndides Kristuse poole

Kõndides Kristuse poole

Jumalale lähenemiseks peame me võtma riske; me peame kaotama hirmu tormide ees ja olema valmis oma elu kaalule panema.

Pastoraalkirjad

Prelaadi sõnum (8. aprill 2018)

Jumala Halastuse pühapäeval soovitab prelaat meil paluda Jeesuselt nagu apostlid seda tegid: „Kasvata meie usku!“

Ülestõusmispühade rõõmuga meenutab liturgia meile täna, Jumala Halastuse pühapäeval, neid püha Johannese sõnu, „See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.“ (1Jh 5:4).

Selles põnevas missioonis kuulutada Evangeeliumi kõikidele rahvastele, kogu ümbruskonnale, igale inimesele, me kõik, Kiriku liikmed, leiame paljude rõõmude juurest mitte vähe raskusi. Oleme rõõmsad ning täis lootust, kui me elame Jumala Halastuse usust lähtuvalt. Meie ise ei saa seda usku saada; aga, eriti kui ...