Zahájení procesu v roce 2013

14. června 2013 byl v Pamploně (Španělsko) zahájen proces kanonizace Laury Busca Otaegui.

Zprávy
Opus Dei - Zahájení procesu v roce 2013

Zahájení nového procesu má prohloubit jednu z klíčových myšlenek v kázáních svatého Josemaríi Esvrivá de Balaguer, zakladatele Opus Dei. Svatý Josemaría obhajoval křesťanské manželství jako poslání a jako cesta ke svatosti v plném souladu s učením II. Vatikánského koncilu.

Svatost v manželství

Postulátor kauzy, D. Constantino Anchel, mezi jiným vyzdvihuje, že Laura Busca byla úžasná, temperamentní a tolerantní žena. V úzké spolupráci se svým manželem a jako důsledek učení svatého Josemaríi, vytvářela „zářivý a radostný domov“, ze kterého mělo prospěch jejich sedm dětí, vnuci, příbuzní a přátelé. Její život se vyznačoval velkorysostí, své konání stvrzovala „láskou k Bohu a bližním“, jež vycházela z pevné a hluboké zbožnosti.

Arcidiecéze Pamplony při zahájení procesu navrhuje studovat a zkoumat život této služebnice Boží a shromáždit potřebné důkazy pro rozhodnutí, zda je tato žena příkladem a přímluvkyní pro všechny křesťany. Její život může být, jak nedávno žádal papež František, povzbuzením ke svatosti v manželství v současné společnosti.


Poznejme tuto ženu důkladněji

Pro ty, kdy chtějí poznat život Laury Busca důkladněji, vyšel nedávno krátký životopis od D. Hilario Mendo ve sbírce Folletos MC. Kromě toho další podrobnosti o jejím životě a životě jejího manžela, Eduarda Ortíze de Landázuri, jsou v krátkém dokumentárním filmu s názvem „Laura a Eduardo“, který natočila společnost Beta Films.

Další otevřené procesy

Proces Laury Busca je už třináctý probíhající proces kanonizace členů prelatury Opus Dei. Kromě jejího manžela a její švagrové, Guadalupe Ortiz de Landázuri, jsou otevřené tyto procesy: Mons. Álvaro del Portillo (již blahořečen), Isidoro Zorzano, Montse Grases, Ernesto Cofiño, D. José María Hernández Garnica, Toni Zweifel, manželé Alvirovi (Tomás Alvira a Paquita Domínguez), Encarnita Ortega, D. José Luis Múzquiz a Dora del Hoyo.