Tvoja glavna služba: tvoji otroci

Sv. Jožefmarija na neko vprašanje odgovarja, da Gospod blagoslavlja “vse službe, ki jih opravljaš, če kakšno izmed njih opustiš zato, da bi se posvečal glavni službi, svojim otrokom.”