Jezus in njegovi učenci

Kako Jezus ravna z nami? Gospod ravna z nami tako, kot je ravnal s svojimi učenci: z ljubeznijo, z naravnostjo, s potrpežljivostjo ob naših napakah.