Bog: materinska ljubezen

Od krsta naprej lahko Bog živi v naši duši. Brez da bi se tega zavedali, skrbi za nas, nas varuje in od nas zahteva … Tako kot mati do svojih otrok.