Uslišane prošnje

​Podobica na volanu

​Podobica na volanu

Dobila sem podobico blaženega Álvara del Portilla in jo pritrdila na volan v svojem avtomobilu, da bi se vsako jutro spomnila, da mu priporočim svojo prošnjo …

V snežni nevihti

V snežni nevihti

Moji starši so vedno, vsak dan molili zame in za mojo družino. So starši 7 otrok, imajo 32 vnukov in 7 pravnukov. Od nekega starega prijatelja so prejeli podobico [don Álvara] in tisti dan, ko so začeli moliti, se je zgodil čudež.