„Za tebe je studij teška obveza.“

Služi Bogu svojim umom.

Moliš se, mrtviš se, činiš apostolat u tisuću stvari… ali ne učiš. – Ne vrijediš ako se ne promijeniš. (Put, 334)

Učenje, stručno obrazovanje, koje god bilo, teška je obveza među nama. (Put, 334)

Jedan sat učenja za modernoga apostola znači jedan sat molitve. (Put, 335)

Ako trebaš služiti Bogu svojim umom, za tebe je studij teška obveza. (Put, 336)

Pohađaš Sakramente, moliš se, čist si… a ne učiš… – Nemoj mi reći da si dobar! Samo si dobričina. (Put, 337)