Svršeno je

Ljubi žrtvu, jer ona je izvor unutarnjeg života. Ljubi Križ, jer to je oltar žrtve. Ljubi bol, ispij kao i Krist do dna tu gorku čašu.

Divi se jakosti Svete Marije! Podno Križa, s najvećom ljudskom boli – nema boli kao što je njezina bol – stoji puna čvrstoće.

– I moli je za jakost kako bi i ti znao stajati uz Križ. Nikodem i Josip iz Arimateje su potajni Kristovi učenici. Oni su na utjecajnom položaju i odatle se zalažu za Njega. Kad je nastupila osamljenost, opće otpad i prezir, oni se očituju njegovim učenicima audacter (Mk 15,43), herojskom hrabrošću!

I ja želim skupa s njima doći na podnožje Križa; gorljivom ljubavlju ću se priljubiti uz hladno Tijelo, uz mrtvoga Krista, pokorom i mrtvljenjem skinut ću Ga s Križa…, zavit ću Ga u novu plahtu svoga čistoga života, pohranit ću Ga u svoje srce i neka ostane u njemu skriven kao u živoj stijeni, odakle mi Ga nitko neće oteti. A Ti se Gospodine, tamo odmori.

Ako Te i čitavi svijet napusti i prezre…, serviam! služit ću Ti, Gospodine. (Put, 508)

Na gornjem dijelu Križa stoji napisan razlog osude: Isus Nazarećanin, Kralj židovski (Iv 19,19). Svi koji onuda prolaze vrijeđaju Ga i izruguju Ga.

On je Kralj Izraelov! Neka sada siđe s križa (Mt 27,42).

Jedan od dvojice zločinaca Ga brani:

Ovaj nije nikakva zla učinio… (Lk 23,41).

Potom upravi Isusu poniznu molbu punu vjere:

Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo (Lk 23, 42).

Zaista, kažem ti, danas ćeš sa mnom biti u raju! (Lk 23,43).

Uz Isusov Križ stoji Marija, njegova Majka, zajedno s drugim pobožnim ženama. Isus pogleda Majku, a zatim učenika, kojeg je ljubio, pa reče Majci:

Ženo, evo ti sina!

A učeniku:

Evo ti majke! (Iv 19,26-27).

Ugasi se svjetlo na nebu, a zemlja se obavije u tamu. Oko treće ure poslije podne povika Isus: Eloi, Eloi, lama sabakthani? Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? (Mt 27,46).

Zatim, pošto On zna da je uskoro sve dovršeno i da bi se ispunilo Pismo, reče:

Žedan sam! (Iv 19, 30).

Vojnici natope octom spužvu, nataknu je na izopovu stabljiku i prinesu Mu je ustima. Isus kuša ocat i reče:

Svršeno je (Iv 19, 30).

Hramska zavjesa se razdre po sredini nadvoje i zemlja se potrese, a Isus povika jakim glasom:

Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23, 46).

To rekavši izdahnu.

Ljubi žrtvu, jer ona je izvor unutarnjeg života. Ljubi Križ, jer to je oltar žrtve. Ljubi bol, ispij kao i Krist do dna tu gorku čašu. (Križni put, XII postaja)