Za molitvu don José Mariji

Molitva za privatnu upotrebu

Gospodine, Bože naš, ti si računao sa svojim slugom José Marijom, svećenikom, kako bi se po svijetu proširio poziv na svetost u svakodnevnom životu, pomozi mi da slijedim Isusa Krista i da ga susrećem u svojim svakodnevnim zadacima kako bih donio radost kršćanskoga poziva mnogim dušama. Proslavi svoga slugu José Mariju i po njegovu zagovoru usliši moju molitvu…

Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

U suglasnosti s dekretima Pape Urbana VIII., izjavljujemo da podliježemo sudu Crkve i da ova molitva nije predviđena za javnu upotrebu.