Milosrđe i pomirenje

Papa održava posebne audijencije tijekom Godine milosrđa. 30.travnja prisjetio se da je „Jubilej milosrđa pogodno vrijeme za svakoga da otkrije potrebu za nježnosti i blizinom Boga Oca i da mu se svim srcem vrati.“ Slijede navodi iz djela svetog Josemarije za pomoć prilikom molitve na ovu temu.

Papa održava posebne audijencije tijekom Godine milosrđa. 30.travnja prisjetio se da je „Jubilej milosrđa pogodno vrijeme za svakoga da otkrije potrebu za nježnosti i blizinom Boga Oca i da mu se svim srcem vrati.“

Slijede navodi iz djela svetog Josemarije za pomoć prilikom molitve na ovu temu.

Papina audijencija, 30.travnja, 2016.

Draga braćo i sestre,

jedna od najvažnijih karakteristika milosrđa jest pomirenje. Bog nikada ne prestaje nuditi nam svoje oproštenje. Nisu naši grijesi ti koji nas odvajaju od Boga; mi smo ti koji se, griješeći, udaljavamo od njega. Kada griješimo, okrećemo mu leđa i tako udaljenost između nas raste. Isus, Dobri Pastir, neće se odmoriti sve dok ne pronađe svoju izgubljenu ovcu. Nanovo izgrađuje most koji nas vraća našem Ocu i pomaže nam obnoviti dostojanstvo sinova i kćeri.

Ovaj Jubilej milosrđa prikladno je vrijeme za svakoga da otkrije potrebu za nježnošću i blizinom Boga Oca i da mu se svim srcem vratimo.

Tijekom ove Godine milosrđa pozvani smo prihvatiti riječi svetog Pavla „pomirite se s Bogom“ (2 Kor 5:20). Bog nam neprestano nudi svoje oproštenje; u svojoj mu se grešnosti jedino možemo vratiti tako da prihvatimo njegovu milost. Zato nam je dao svojega Sina Isusa čiji nam je križ most koji nas vraća Ocu.

Slika Dobroga Pastira iz Katakombi Priscilla, Rim

Ova je Sveta godina vrijeme za svakoga od nas da prihvati ovu ponudu pomirenja i da je donesemo svijetu oko nas.

Pomirenje s Bogom ne donosi samo nutarnje izlječenje i mir, već nas potiče na djelovanje za pomirenje unutar društva na svakoj razini te na izgradnji globalne kulture mira, pravde i solidarnosti.

Zato mi je osobito drago pozdraviti članove oružanih snaga i policije diljem svijeta koji su danas s nama. Dragi prijatelji, vaš je zahtjevni posao prije svega služba miru, sigurnosti i pomirbi unutar društva. Ohrabrujem vas da pred poteškoćama nikada ne izgubite srce, već da uvijek rastete u vjeri i povjerenju u Božju pomoć. Tako ćete biti znak kršćanske nade koja je sigurna da ljubav pobjeđuje zlo i da mir pobjeđuje nasilje i rat.

Pozdravljam i posjetitelje engleskog govornog područja, osobito one iz oružanih snaga i policije koji su pristigli iz Kanade, Kenije, Koreje, Filipina i Sjedinjenih Država. Pozdravljam i skupinu hodočasnika iz Škotske i Sjedinjenih Država. U radosti Uskrsnuloga Gospodina, na sve vas i vaše obitelji zazivam milosrđe Boga našega Oca. Neka vas sve Gospodin blagoslovi!

Sve vas pozivam da budete oruđa pomirenja i sijači mira u različitim okolnostima vaših svakodnevnih života; i da nastavite putovanje vjere otvarajući svoja srca Bogu, našem milosrdnom Ocu, kojem nikada ne dosadi opraštati nam. Odgovarajte na svakodnevne izazove dopuštajući da zasja kršćanska nada koja nudi sigurnost da će ljubav nadvladati mržnju i mir pobijediti rat. Hvala vam.

Odlomci za meditaciju iz djela svetog Josemarije

Bog nikada ne prestaje nuditi nam svoj oprost

Čovjek mora biti načistu s tim, da je Bog trajno uz nas. Živimo kao da je Bog daleko, tamo među sjajnim zvijezdama; i ne pomišljamo da je on baš uvijek uz nas. Prisutan je kao ljubazan Otac. Svakog od nas ljubi više nego što sve majke svijeta mogu ljubiti svoju djecu. On je tu da nas pomaže, voli, blagoslivlja i - oprašta. Koliko smo puta razvedrili svoje roditelje rekavši im nakon neke neposlušnosti: Neću to više učiniti! A možda smo istog dana to ponovili. Tada nas je otac hinjenom strogošću u glasu i mrka lica ukorio, a istodobno mu je, poznajući našu slabost, govorilo srce puno nježnosti: Jadno dijete, koliko se trudi da bude dobro.

Potrebno je da se upravo natopimo i ispunimo osvjedočenjem da je Gospodin naš Otac, skroz-naskroz Otac, koji je na našoj strani i na nebesima.

Put, 267

Razmatraj kako Božja pravednost obiluje milosrđem. Ljudski sud kažnjava počinioca koji priznaje, Božji mu sud mu oprašta. Blagoslovljen bio sakrament pomirenja.

Put, 309

Poredba sa slugom koji je dugovao deset tisuća talenata (Usp. Mt 18,24) sasvim dobro odražava našu situaciju pred Bogom. Ni mi na raspolažemo ničim što bi moglo izravnati naš dug, koji je već neizmjeran radi mnogih božjih dobročinstava i još veći zbog naših grijeha. Iako se odlučno borimo prema mjerilima pravde ne bismo mogli postignuti ravnotežu s božanskim opraštanjem svih naših

grijeha. Ali ono što ne može učiniti pravednost čovjeka, to će nadomjestiti obilje božjeg milosrđa. Zato, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova (Ps 106) Bog može primiti našu zadovoljštinu i oprostiti nam krivnju.

Prijatelji Božji, 168

Krist nanovo izgrađuje most koji nas vraća Ocu

Naprijed, pa ma šta se dogodilo. Uhvati čvrsto Božju ruku i sjeti se da Bog bitke ne gubi. Ako se jednom od Njega udaljiš, onda se ponizno vrati, a to znači: počinjati, uvijek iznova počinjati, svakog dana a i više puta na dan vratiti se kao izgubljeni sin i podići raskajano srce u Ispovijedi koja je pravo čudo Ljubavi Božje.

Ovim divnim Sakramentom Gospodin čisti tvoju dušu i ispunja te radošću i snagom da ne sustaneš u Borbi i da se uvijek iznova vratiš Bogu, pa makar ti se sve činilo zamračeno. Osim toga, Majka Božja, koja je i naša majka, čuva te svojom majčinskom skrblju i učvršćuje tvoje korake.

Prijatelji Božji, 214

Koliko samo duguješ svom Ocu - Bogu - Dao ti je postojanje, razum, volju...; dao ti je milost: Duha Svetog; Isusa, u Hostiji; božansko posinjenje; Presvetu Djevicu, Majku Božju i Majku našu; dao ti je mogućnost sudioništva na Svetoj Misi i podjeljuje ti oprost tvojih grijeha, njegov oprost, toliko puta!; dao ti je neizmjerne darove, od kojih su neki izvanredni... - Reci mi, sinko: kako si odgovorio? kako uzvraćaš?

Kovačnica, 11

Ako se neprestano stavljamo u prisutnost Gospodinovu, naše će pouzdanje rasti, jer primjećujemo da njegova ljubav ne sustaje u ljubavi prema nama. Krepost nade nas uči, da bez Njega ne možemo ispuniti ni najmanju dužnost. Ali s Njim, s njegovom milošću, naše rane zacjeljuju; oboružani njegovom snagom uspijevamo se suprotstaviti napadima neprijatelja i tako ćemo se popraviti. Rezultat: Svijest da smo načinjeni od gline za posuđe, dovest će nas prije svega do toga da svoju nadu sve čvršće usidrimo u Isusu Kristu.

Prijatelji Božji, 215

Idite svakog tjedna – i uvijek kad osjetite potrebu bez sustezanja – Svetom Sakramentu Pokore, sakramentu božanskog oprosta. Osnaženi milošću presijecat ćemo brda (Usp. Ps 104, 10.) i ustrajno prijeći strmi put ispunjenja svojih kršćanskih dužnosti. Ako dobre volje tu pomoć prihvatimo i Gospodina zamolimo da nam On svakoga dana pokloni još veću nadu, onda ćemo posjedovati osvajajuću radost djece Božje: Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas. (Rim 8, 31)?

Optimizam dakle. Snagom nade ćemo se boriti da bismo iskorijenili korov koji siju sijači mržnje. Otkrit ćemo svijet iz jedne radosne perspektive. On će nam izroniti iz ruku Božjih divan i čist, a o nama ovisi – ukoliko smo kadri da se pokajemo – da li ćemo ga u toj ljepoti vratiti Gospodinu.

Prijatelji Božji, 219

Sveta Marijo, Regina apostolorum, kraljice sviju koji za tim čeznu da rašire vijest o ljubavi tvoga Sina: ti koja tako dobro razumiješ našu bijedu, moli oproštenje za naš život: za ono što je u nama mogla biti vatra, a bio je samo pepeo; za svjetlo koje više ne svijetli; za sol koja je obljutavila. Majko Božja, svemoguća zagovornice: daj nam s oproštenjem snagu da živimo istinski iz nade i iz ljubavi kako bismo drugima mogli donijeti vjeru i Krista.

Susret s Kristom, 175

Ideali se mira, pomirenja, bratstva doduše prihvaćaju i naviještaju, ali nije rijetko da se oni djelima poriču. Neki ljudi uzaludno poduzimaju sve što mogu da sputaju Božji glas, pokušavaju spriječiti njegov odjek nasilu ili sredstvima koja nisu tako uočljiva ali su možda još gora, jer uspavljuju duh, a to je ravnodušnost.

Susret s Kristom, 150

Budite odvažni. Možete računati na Marijinu pomoć, Regina apostolorum. Naša draga Gospa znade svakomu od svoje djece predočiti njegovu osobnu odgovornost a da se pritom ne prestane ponašati kao Majka. Tko se Njoj približi i tko promatra njezin život, tomu Marija uvijek čini neprocjenjivu uslugu i vodi ga do Križa, da bi ga tako suočila s primjerom Sina Božjega. I pri tom suočenju, koje je odlučno za život svakog kršćanina, Marija se zauzima za to da sve naše vladanje bude ispunjeno pomirenjem mlađega brata – tebe i mene – s Očevim Prvorođencem.

Mnogim obraćenjima, mnogim odlukama za predanje na služenje Bogu, prethodio je susret s Marijom. Naša je Gospa potaknula težnje, majčinskom je brigom djelovala na nemir duše i prouzročila je čežnju za novim životom. I tako se njezino sve što vam On kaže činite promijenilo u stvarnost darežljive predaje, u kršćanski poziv, koji otada obasjava cio naš osobni život.

Susret s Kristom, 149