Krist usred svijeta

Moramo živjeti na taj način da bi ljudi koje susrećemo mogli reći: To je kršćanin, jer on ne mrzi, on razumije, on nije fanatik, jer se zna svladavati, jer se zna žrtvovati, jer hoće mir, jer ljubi.

Tekstovi za molitvu

Poznavati Isusa Krista

Ražari svoju vjeru. Krist nije neka prolazna pojava. Ni samo uspomena koja je ostala u povijesti.

On živi! "Jesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula!", kaže sveti Pavao. - "Isus Krist jučer i danas, isti je - i uvijeke!"

Put, 584

Oprostite što se na to vraćam, ali je vrlo važno pratiti

pojedine Mesijine korake, jer On je došao da nam pokaže

put koji vodi Ocu. Zajedno s Njime otkrivamo da se i u

naizgled beznačajnim sitnicama mogu pridati nadnaravne

dimenzije; učeći od Njega sposobni smo u svakom trenutku

života u sebi osjetiti poticaje vječnosti; u

mogućnosti smo dublje shvatiti da je stvorenju potrebno

vrijeme povjerljivog razgovora s Bogom; da bismo s Njime

ophodili, da bismo Ga zazivali, hvalili, da bismo Mu

zahvaljivali ili da bismo jednostavno bili i uz Njega.

Prijatelji Božji, 239

Reci onome tamo da trebam pedeset ljudi koji Isusa Krista ljube nadasve.

Put, 806

Kamo sreće da su tvoje ponašanje i riječi takvi da svaki koji te gleda ili razgovara s tobom može reći: Ovaj čita život Isusov.

Put, 2

Već sam prije mnogo godina promatrajući tu osobinu

našega Gospodina došao do zaključka da je apostolat –

svaki oblik apostolata – preobilje unutarnjega života. Zato

mi se tako prirodno i tako nadnaravno čini ono mjesto u

Evanđelju, gdje se govori kako je Krist odlučio definitivno

izabrati prvu dvanaestoricu. Sveti Luka izvještava da je

Isus proveo cijelu noć moleći Boga (Lk 6,12). Pogledajte

Ga i u Betaniji prije nego se dao na oživljavanje Lazara;

plakao je za prijateljem, te podigao oči prema nebu i molio:

Oče zahvaljujem ti što si me uslišao (Iv 11,41). To je

jasna pouka koju nam On daje: Ako svojim bližnjima želimo

pomoći i ako ih želimo dovesti do otkrića pravog smisla

zemaljskog života, onda ta želja mora imati svoj osnov

u molitvi.

Prijatelji Božji, 239

Radi se o tome da se posveti svagdašnji posao, da se sam

čovjek u tom poslu posveti i da se drugi ljudi posvete obavljanjem

vlastitog zanimanja: svatko ondje gdje se nalazi.

Moramo živjeti na taj način da bi

ljudi koje susrećemo mogli reći: To je kršćanin, jer on ne

mrzi, on razumije, on nije fanatik, jer se zna svladavati, jer se

zna žrtvovati, jer hoće mir, jer ljubi.

Susret s Kristom, 122

Kršćanski apostolat – tu mislim konkretno na apostolat

jednostavnog kršćanina, apostolat mušarca ili žene koji bez

nekih osobitosti žive među sebi ravnima – velika je kateheza,

u kojoj se osobnim kontaktom, pravim i iskrenim prijateljstvom

u ljudima budi glad za Bogom i pomaže im se da

otkriju neslućene obzore: naravno i jednostavno, kako već

rekoh, s primjerom žive vjere, s ljubaznom riječju, ali koja je

i puna snažne božanske istine.

Susret s Kristom, 149

Budite odvažni. Možete računati na Marijinu pomoć, "Regina

apostolorum". Naša draga Gospa znade svakomu od

svoje djece predočiti njegovu osobnu odgovornost a da se

pritom ne prestane ponašati kao Majka. Tko se Njoj približi i

tko promatra njezin život, tomu Marija uvijek čini neprocjenjivu

uslugu i vodi ga do Križa, da bi ga tako suočila s

primjerom Sina Božjega. I pri tom suočenju, koje je odlučno

za život svakog kršćanina, Marija se zauzima za to da sve

naše vladanje bude ispunjeno pomirenjem mlađega brata –

tebe i mene – s Očevim Prvorođencem.

Susret s Kristom, 149