Govor Ivana Pavla II vjernicima koji su došli na kanonizaciju

Sveti Josemaría: Svetac za svakodnevicu. Ivan Pavao II je susreo danas na Trgu Svetoga Petra vjernike koji su došli na kanonizaciju Josemarije Escrivá. «Sveti Josemaría – rekao je Papa – bio je od Gospodina odabran da bi navijestio univerzalni poziv na svetost i ukazao na to da opće djelatnosti koje sačinjavaju svakodnevni život jesu put svetosti. Moglo bi se reći da je bio jedan svetac za svakodnevicu».

Rim, Trg Svetoga Petra, 7. listopada 2002

Draga braćo i sestre!

S radošću vam upravljam moj srdačni pozdrav, na ovaj dan poslije kanonizacije blaženoga Josemaría Escrivá de Balaguer. Zahvaljujem se njegovoj ekscelenciji mons. Javier Echevarría, Prelatu Opusa Dei, na riječima koje je izrekao u ime svih prisutnih. Srdačno pozdravljam brojne Kardinale, Biskupe i svećenike, koji su prisustvovali ovom slavlju.

Ovaj svečani susret ujedinjuje jednu veliku raznovrsnost vjernika, koji dolaze iz mnogih zemalja i pripadaju najrazličitim socijalnim i kulturnim ambijentima: svećenici i laici, muškarci i žene, mladi i stari, intelektualci i radnici. Ovo je znak apostolske revnosti koja je plamtjela u duši Svetoga Josemarije.

U Osnivaču Opusa Dei ističe se ljubav prema volji Božjoj. Postoji jedan sigurni kriterij svetosti: vjernost u ispunjavanju božanske volje do zadnjih konzekvence. Gospodin ima jedan projekt za svakoga pojedinoga od nas, svakom pojedincu povjerava jedno poslanje na zemlji. Svetac ne može sebe zamisliti izvan Božjega plana: on živi jedino za to da ga ostvari.

Sveti Josemaría je bio odabran od Gospodina da bi navijestio univerzalni poziv na svetost i ukazao da opće djelatnosti, koje sačinjavaju svakodnevni život jesu put svetosti. Moglo bi se reći da je bio svetac za svakodnevicu. U stvari, bio je uvjeren, da je za jedan život u vjerskoj perspektivi sve prilika za susret s Bogom, sve je poticaj na molitvu. Gledajući ovako svakodnevni život otkriva jednu nedvojbenu veličanstvenost. Svetost se pojavljuje takva da je svi mogu dohvatiti.

Escrivá de Balaguer je bio jedan svetac velike čovječnosti. Svi koji su s njim ophodili, iz bilo kojeg okruga ili socijalnoga uvjeta, doživjeli su ga kao oca, predanog sasvim u službu drugima, jer je bio uvjeren da je svaka duša jedno divno blago; u stvari, svaki čovjek je vrijedan čitave Krvi Kristove. Ovaj način služenja se ostvaruje u njegovom predaniju u svećeničkoj službi i u velikim idealima, kojima je poticao evanđeoske djelatnosti, kao i ljudske na korist onih najpotrebitijih.

Gospodin mu je dao da duboko shvati duhovno sinovstvo. Naučavao je kako treba promatrati blago lice jednoga Oca u Bogu koji nam govori kroz najrazličite događaje života. Jedan Otac koji nas voli, koji nas slijedi u korak i štiti, razumije i od svakoga od nas očekuje odgovor ljubavi. Promatranje ovoga očinskoga prisustva, koje ga svugdje prati, daje kršćaninu jedno jako pouzdanje; u svakom trenutku se on može pouzdati u nebeskoga Oca. Nikad se ne osjeća sam i nema bojazni. U Križu – kada se pojavi – ne vidi kaznu već misiju, povjerenu od Gospodina. Kršćanin mora biti optimist, jer zna da je sin Božji po Kristu.

Sveti Josemaría je bio duboko uvjeren da kršćanski život uključuje jedno poslanje i jedan apostolat, da smo u svijetu da bismo ga s Kristom spasili. Strastveno je ljubio svijet, s “otkupljujućom ljubavlju” ( usp. Katekizam Katoličke Crkve, br. 604). Zato je njegov nauk pomogao mnogim običnim kršćanima da otkriju otkupljujući snagu vjere, njezin kapacitet da preoblikuje zemlju. To je jedna vijest koja ima obilnu i plodnu primjenu u evangelizacijskom poslanju Crkve.

Promovira kristijanizaciju svijeta “iznutra”, pokazujući da ne može biti konflikta između božanskoga zakona i zahtjevanostima ljudskoga progresa. Ovaj sveti svećenik je ukazao da Krist treba biti na vrhuncu svih ljudskih djelatnosti (usp. Iv 12, 32). Njegova vijest pokreće kršćanina da djeluje na onim mjestima gdje se oblikuje društvena budućnost. Iz aktivne prisutnosti laika u svim profesijama i u najudaljenijim dostignućima treba nužno nastati jedan pozitivan doprinos jačanju harmonije između vjere i kulture, koju toliko trebamo u našem vremenu.

Sveti Josemaría je dao svoj život u služenju Crkvi. Svećenici, laici koji slijede najrazličitijim putevima, redovnici i redovnice nalaze u njegovim spisima jedan stimulirajući izvor nadahnuća. Draga braćo i sestre, slijedeći njega otvorenim duhom i srcem, spremni u službi mjesnoj Crkvi, pridonosite snažno «duhovnosti zajedništva», na koju je ukazano u Apostolskom pismu Novo millenio ineunte kao na jedno od najvažnijih za naše vrijeme.

Slobodan sam da završim osvrćući se na današnji blagdan, Naša Gospa od Ružarija. Sveti Josemaría je napisao jednu divnu knjigu Gospina Krunica koja je napunjena duhovnim djetinjstvom, duha koji želi stići do potpunoga predanija u božansku volju. Iz sveg srca povjeravam materinskom srcu Marijinom sve vas, s vašim obiteljima i vašim apostolatima, zahvaljujem za vašu prisutnost.

Još jednom zahvaljujem svim prisutnima, osobito onima koji su došli iz daleka. Pozivam vas, draga braćo i sestre, da svugdje ponesete jasno svjedočanstvo vjere, prema onome kako je naučavao vaš sveti Osnivač. Pratim vas s mojom molitvom i svim srcem vas blagoslivljam, tako i vaše obitelji i vaše zadatke.