Dobio sam vlasnički list

Molio sam devetnicu sv. Josemariji da dobijem vlasnički list za moj stan.

Dobio sam vlasnički list

Molio sam devetnicu sv. Josemariji da dobijem vlasnički list za moj stan. Nisam znao kako to postići, osim uteći se pod zagovor sv. Josemarije.

Danas -dana 13. svibnja 2011.- imam vlasnički list nekretnine u kojoj živim. Svim srcem zahvaljujem na milosti stečenoj zahvaljujući sv. Josemariji Escrivá.

D. Sao Paulo (Brazil)

3.lipnja 2011.