39. "Duh Sveti u našem svakodnevnom životu"

Duh Sveti prebiva u nama. On nas prati u našem svakodnevnom životu, pomažući nam da rastemo i budemo bolji (01’32’’).