San Josemaria Escriva
“Lurreko gauza materialenetan santutu behar gara, Jainkoa eta gizaki guztiak zerbitzatuz”. San Josemaria
SAN JOSEMARIA, Founder of Opus Dei